Hoppa till innehåll på sidan

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

SOU 2021:22

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslagen. 

Detta yttrande har beslutats av juristen Laura Eriksson. 

Laura Eriksson, 2021-08-23 (Det här är en elektronisk signatur) 

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Socialdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-3957 

Ert diarienummer:
S2021/02982

Datum:
2021-08-23

Senast uppdaterad: 27 augusti 2021
Sidans etiketter Dataskydd