Hoppa till innehåll på sidan

Havs- och vattenmyndighetens redovisning av uppdrag om att föreslå förbättringar av Sveriges genomförande av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens redovisning av uppdrag om att föreslå förbättringar av Sveriges genomförande av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

16 april 2024

Pdf, 105 kB

Läs dokumentet (pdf, 105 kB)

Senast uppdaterad: 22 april 2024
Sidans etiketter Dataskydd