Hoppa till innehåll på sidan

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

SOU 2022:34

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har mottagit remissen inom ramen för myndighetens verksamhet att besvara remisser.

Mot bakgrund av remissens innehåll har inte IMY granskat förslagens inverkan på den personliga integriteten utifrån ett dataskyddsperspektiv.

Suzanne Isberg, 2022-09-13 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd