Hoppa till innehåll på sidan

IVO:s förslag till föreskrifter om anmälan av verksamhet enligt patient­säkerhets­lagen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. 

Med den utgångspunkten har IMY inte några synpunkter.

Suzanne Isberg, 2022-12-16 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 19 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd