Hoppa till innehåll på sidan

Justering av avgifter i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Hilda Sörquist.

Hilda Sörquist, 2021-06-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022