Hoppa till innehåll på sidan

Justering av avgifter i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Hilda Sörquist.
Hilda Sörquist, 2021-06-15 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Socialdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-3822

Ert diarienummer:
S2021/02039

Datum:
2021-06-15

Senast uppdaterad: 18 juni 2021