Hoppa till innehåll på sidan

Kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-07-05 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 5 juli 2023
Sidans etiketter Dataskydd