Hoppa till innehåll på sidan

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2021-03-05 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-727 

Ert diarienummer:
A2021/00174 

Datum:
2021-03-05

Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd