Hoppa till innehåll på sidan

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2021-03-05 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd