Hoppa till innehåll på sidan

Kompletterande bestämmelser med anledning av EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxid­justering vid gränsen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-11-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Sidans etiketter Dataskydd