Hoppa till innehåll på sidan

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter

Ds 2020:30

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter
skyddas i samband med behandling av personuppgifter.


En analys av vilka personuppgifter som behöver behandlas och hur länge är ett viktigt inslag för att det ska vara möjligt att genomföra bedömningar av behovet av
kompletterande nationell rätt i enlighet med artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. I det fortsatta beredningsarbetet behöver därför utföras en närmare analys av innehållet i artikel 83.1, 83.2 och 83.3 i EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter.

Suzanne Isberg, 2021-03-17 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-957

Ert diarienummer:
Fi2021/00428

Datum:
2021-03-17

Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd