Hoppa till innehåll på sidan

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter

Ds 2020:30

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

En analys av vilka personuppgifter som behöver behandlas och hur länge är ett viktigt inslag för att det ska vara möjligt att genomföra bedömningar av behovet av kompletterande nationell rätt i enlighet med artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. I det fortsatta beredningsarbetet behöver därför utföras en närmare analys av innehållet i artikel 83.1, 83.2 och 83.3 i EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter.

Suzanne Isberg, 2021-03-17 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd