Hoppa till innehåll på sidan

Kompletterande författnings­förslag från Utredningen om inrättande av Utbetalnings­myndigheten

Fi 2022:01

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Promemorian innehåller väl avvägda integritetsanalyser och beskrivningar av hur de olika behandlingarna av personuppgifter kommer gå till. Det gäller särskilt behandlingen som avser den föreslagna uppgiftsskyldigheten för Utbetalningsmyndigheten till Kronofogdemyndigheten som bara ska få ske om betalningsmottagaren har en skuld som ska drivas in av Kronofogdemyndigheten och beloppet som ska betalas ut kan antas bli föremål för utmätning.

IMY har därutöver inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2024-02-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 12 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd