Hoppa till innehåll på sidan

Kompletterande reglering till EU:s nya gräns- och kust­bevaknings­förordning

Ds 2021:10

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av datarådet Agneta Runmarker. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen David Törngren medverkat.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-08-18 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd