Hoppa till innehåll på sidan

Kontroller på väg

SOU 2021:31

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Sammantaget anser IMY att det finns vissa brister i utredningens integritetsanalys och proportionalitetsbedömning avseende förslaget om införande av sållningsprov för narkotika.

Se IMY:s samlade synpunkter i pdf nedan.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Andreas Persson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-09-24 (Det här är en elektronisk signatur)

Kontroller på väg

24 september 2021

SOU 2021:31

Pdf, 214 kB

Läs dokumentet (pdf, 214 kB)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd