Hoppa till innehåll på sidan

Läkemedelsverkets förslag till ändring av HSLF-FS 2021:75

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2023-01-25 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 januari 2023
Sidans etiketter Dataskydd