Hoppa till innehåll på sidan

Läkemedelsverkets nya före­skrifter om distanshandel vid öppenvårds­apotek med följd­ändringar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Läkemedelsverket föreslår ändringar av föreskrifterna som bl.a. innebär att det vid distanshandel ska ske en identitetskontroll vid överlämnande av försändelser som innehåller läkemedel som förskrivits. Det föreslås definitioner av nya begrepp som t.ex. överlämnande. Det framkommer även att tillståndshavare ska kunna anlita underleverantörer för överlämnande av försändelser som innehåller läkemedel. De förslag till ändringar som föreslås innebär att behandling av personuppgifter kommer att ske.

Dataskyddsförordningen utgör det primära regelverket för behandling av personuppgifter inom EU. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av villkoren i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är uppfyllt. Vid behandling av känsliga personuppgifter, exempelvis om hälsa, tillkommer ytterligare stöd för behandlingen. Behandling av känsliga personuppgifter är som utgångspunkt förbjuden enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen, men det finns ett antal undantag från förbudet uppräknade i artikel 9.2.

Då förslaget innebär personuppgiftsbehandling i anslutning till läkemedelshantering till fysiska personer uppstår frågor om rättslig grund för behandling av personuppgifter och rättsligt stöd för behandling av känsliga personuppgifter. Läkemedelsverket bör komplettera sin utredning med detta.

Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Suzanne Isberg efter föredragning av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Suzanne Isberg, 2022-12-01 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 1 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd