Hoppa till innehåll på sidan

Läkemedelsverkets rapport Federerade analyser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Läkemedelsverket har i rapporten bland annat redogjort för tre olika modeller för hur personuppgiftsansvaret ser ut för de personuppgiftsbehandlingar som sker vid federerade analyser.

Se våra synpunkter pdf-dokument nedan.

 

Mottagare:
Läkemedelsverket

Diarienummer:
DI-2021-4199

Ert diarienummer:
4.3.1-2020-017988

Datum:
2021-06-24

Läkemedelsverkets rapport Federerade analyser

24 juni 2021

Pdf, 177 kB

Läs dokumentet (pdf, 177 kB)

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021
Sidans etiketter Dataskydd