Hoppa till innehåll på sidan

Ledarhundar

Ds 2022:16

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.

Caroline Cruz Julander, 2022-09-22 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 26 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd