Hoppa till innehåll på sidan

Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomst­beskattning för de minsta företagen

SOU 2021:55

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maja Savic.

Maja Savic, 2021-10-19 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliets, Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-6148

Ert diarienummer:
Fi2021/02553

Datum:
2021-10-19

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd