Hoppa till innehåll på sidan

Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomst­beskattning för de minsta företagen

SOU 2021:55

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maja Savic.

Maja Savic, 2021-10-19 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd