Hoppa till innehåll på sidan

Nationell insamling av register­uppgifter från primärvården

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY avstyrker att utökningen av patientregistret med personuppgifter om patienter i primärvården genomförs genom ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. Enligt IMY:s bedömning strider förslaget mot regeringsformens (RF) krav på lagform för rättighetsbegränsningar. Det fortsatta beredningsarbetet bör därför inriktas på att ta fram ett förslag till lagreglering av patientregistret.

Läs IMY:s hela remissvar i pdf:en nedan.

Mottagare:
Regeringskansliet, Socialdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-8382

Ert diarienummer:
S2019/03056

Datum:
2021-12-15

Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården

15 december 2021

Pdf, 136 kB

Läs dokumentet (pdf, 136 kB)

Senast uppdaterad: 15 december 2021
Sidans etiketter Dataskydd