Hoppa till innehåll på sidan

Ny lag om källskatt på utdelning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån den utgångspunkten inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.

Caroline Cruz Julander, 2022-09-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 13 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd