Hoppa till innehåll på sidan

Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY ser positivt på analyserna av det rättsliga stödet för Kammarkollegiets behandling av personuppgifter inklusive förslaget om samtycke i 10 § andra stycket när det gäller Kammarkollegiets insamling av personuppgifter. En bestämmelse om samtycke kan utgöra en integritetshöjande åtgärd till förmån för den enskilde, vilket har betydelse i de hänseenden som avses i artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen.

Suzanne Isberg, 2021-03-23 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022