Hoppa till innehåll på sidan

Nya föreskrifter med ändring av 1 § AMSFS 2002:11 om kod för medborgarskap

Arbetsförmedlingen har i enlighet med 11 § förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gett Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillfälle att yttra sig angående förslag om ytterligare föreskrifter om begränsningar av vilka koder som får användas för uppgift om medborgarskap.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2021-03-23 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd