Hoppa till innehåll på sidan

Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY noterar att den komplexa frågan om kapitalförmedlares deltagande i utbytet av personuppgifter för kreditupplysningsändamål kommer att utredas i annat sammanhang. IMY har inget att erinra mot det aktuella förslaget.

Hans Kärnlöf, 2022-04-28 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Sidans etiketter Dataskydd