Hoppa till innehåll på sidan

Nya/reviderade föreskrifter om nummertillstånd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Linnéa Sommar.

Catharina Fernquist, 2023-02-17 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 20 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd