Hoppa till innehåll på sidan

Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Johanna Rydh.

Catharina Fernquist, 2022-03-22 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd