Hoppa till innehåll på sidan

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel

SOU 2023:69

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Ta del av remissvaret nedan.

Detta yttrande har beslutats av den vikarierande generaldirektören David Törngren efter föredragning av juristen Lisa Zettervall. Vid den slutliga handläggningen har även den tillförordnade rättschefen Cecilia Agnehall och enhetschefen Jonas Agnvall medverkat.

David Törngren, 2024-01-17 (Det här är en elektronisk signatur)

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

17 januari 2024

SOU 2023:69

Pdf, 105 kB

Läs dokumentet (pdf, 105 kB)

Senast uppdaterad: 18 januari 2024
Sidans etiketter Dataskydd