Hoppa till innehåll på sidan

Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Hilda Sörquist.

Hilda Sörquist, 2021-04-01 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-814

Ert diarienummer:
Fi2021/00300

Datum:
2021-04-01

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd