Hoppa till innehåll på sidan

Öppna insatser utan samtycke

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2021-11-05 (Det här är en elektronisk signatur)


Mottagare:
Regeringskansliet, Socialdepartementet

Diarienummer: 
DI-2021-8120

Ert diarienummer:
S2019/04727

Datum:
2021-11-05

Senast uppdaterad: 8 november 2021
Sidans etiketter Dataskydd