Hoppa till innehåll på sidan

Överlåtelse av förvaltnings­uppgift till Internationella sjöfarts­organisationen att genom Världssjöfarts­universitetet utfärda examina 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

I promemorian föreslås att regeringen ska bemyndigas att till Internationella sjöfartsorganisationen överlåta uppgiften att utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet. 

IMY har inte några synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2021-06-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd