Hoppa till innehåll på sidan

Överlåtelse av förvaltnings­uppgift till Internationella sjöfarts­organisationen att genom Världssjöfarts­universitetet utfärda examina 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

I promemorian föreslås att regeringen ska bemyndigas att till Internationella sjöfartsorganisationen överlåta uppgiften att utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet. 

IMY har inte några synpunkter på förslaget.
Suzanne Isberg, 2021-06-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-4458

Ert diarienummer:
U2021/02583

Datum:
2021-06-14

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021
Sidans etiketter Dataskydd