Hoppa till innehåll på sidan

Översyn av JO-ämbetet 

2021/22:URF2

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat betänkandet huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY instämmer i kommitténs bedömning att det inte är möjligt att undanta JO från IMY:s tillsyn enligt dataskyddsförordningen samt att det vid sådana förhållanden inte heller finns skäl att undanta JO från den tillsyn som IMY kan utöva enligt brottsdatalagen (avsnitt 5.4.5 i betänkandet).

IMY har i övrigt inget att erinra mot förslagen och bedömningarna i betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lena Lindgren Schelin efter föredragning av juristen Anna Hellgren Westerlund. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen David Törngren och juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Lena Lindgren Schelin, 2022-11-10 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 10 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd