Hoppa till innehåll på sidan

Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.

Ds 2020:20

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

I samband med varje föreslag till ny lagstiftning måste det genomföras en analys över om de föreslagna bestämmelserna innebär någon form av personuppgiftsbehandling och, i så fall, även genomföras en bedömning av det rättsliga stödet för personuppgiftsbehandlingen och de integritetsrisker som följer av förslagen. IMY noterar att frågan om huruvida de föreslagna bestämmelserna är förenliga med dataskyddsförordningen behandlas fragmentariskt och kortfattat. IMY framhåller således behovet av att det genomförs en sådan analys, för att säkerställa att det finns ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma de integritetsrisker som följer av de föreslagna bestämmelserna.

Detta yttrande har beslutats av juristen Mattias Sandström.

Mattias Sandström, 2021-04-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd