Hoppa till innehåll på sidan

Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Mattias Sandström.

Mattias Sandström, 2022-09-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd