Hoppa till innehåll på sidan

Permanent insamling av statistik om miljöprövning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Anna Hellgren Westerlund, 2022-12-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 13 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd