Hoppa till innehåll på sidan

Personuppgiftsbehandling inom ramen för omsorgs­plikten enligt spellagen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Evelin Palmér.

Catharina Fernquist, 2023-03-02 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 3 mars 2023
Sidans etiketter Dataskydd