Hoppa till innehåll på sidan

Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

SOU 2024:10

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Jonas Agnvall efter föredragning av juristen Mika Kortzon.

Jonas Agnvall, 2024-04-08 (Det här är en elektronisk signatur) 

Senast uppdaterad: 8 april 2024
Sidans etiketter Dataskydd