Hoppa till innehåll på sidan

Promemorian leveranser av bränsle till havs i vissa fall

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnande enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nina Hellgren. I den slutliga handläggningen har även avdelningsdirektören Suzanne Isberg deltagit.

Linn Sandmark, 2022-02-24 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 24 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd