Hoppa till innehåll på sidan

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för krypto­tillgångar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Av promemorian framgår att Finansinspektionen kommer behöva behandla utdrag ur belastningsregistret för att säkerställa identitet och lämplighet för ledningspersoner, se s. 9. Det saknas dock utredning om hur sådana utdrag från belastningsregistret förhåller sig till lagen (1998:620) om belastningsregister och förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det behöver analyseras i det fortsatta beredningsarbetet.

I övrigt har IMY inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-11-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 november 2023
Sidans etiketter Dataskydd