Hoppa till innehåll på sidan

Rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework for income taxation, BEFIT)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-10-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd