Hoppa till innehåll på sidan

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala platt­formar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direkt­skatteområdet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maja Savic.

Maja Savic, 2022-06-22 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 23 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd