Hoppa till innehåll på sidan

Rätt och rimligt för statligt anställda

SOU 2022:8

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har fått betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8) på remiss.

IMY har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av rättschefen David Törngren efter föredragning av verksjuristen Jennie Åkesson Holst.

David Törngren, 2022-08-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 20 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd