Hoppa till innehåll på sidan

Rätt till uppgifter om en EETS-betalnings­förmedlares kunder och deras fordon

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2024-01-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 8 januari 2024
Sidans etiketter Dataskydd