Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Säkerhetsprövning av totalförsvars­pliktiga

SOU 2021:82

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY noterar särskilt att förslaget om undantag från kravet på samtycke till registerkontroll och särskild personutredning för totalförsvarspliktiga innebär en påtaglig försämring av skyddet för den personliga integriteten, men att utredningen gjort en rimlig avvägning som bedöms vara godtagbar med hänsyn till försvarsintresset. IMY anser dock att de totalförsvarspliktiga bör informeras om att de placeras i säkerhetsklass 3 och därför kommer att genomgå registerkontroll.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-03-30 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 4 april 2022
Sidans etiketter Dataskydd