Hoppa till innehåll på sidan

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2021-12-13 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-10358

Ert diarienummer:
Fi2021/03918Fi2021/03918

Datum:
2021-12-13

Senast uppdaterad: 13 december 2021
Sidans etiketter Dataskydd