Hoppa till innehåll på sidan

Sekretess i fråga om elektriska anläggningars identitet vid Försäkrings­kassans hand­läggning av ärenden om elstöd till elanvändare

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. 

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2022-12-19 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 19 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd