Hoppa till innehåll på sidan

Sekretess vid Försäkrings­kassans handläggning av ärenden om högkostnads­­skydd för elanvändare och slopad kontroll­uppgifts­skyldighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2022-12-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 22 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd