Hoppa till innehåll på sidan

Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Suzanne Isberg. I den slutliga handläggningen har it- och informationssäkerhetsspecialisten Magnus Bergström deltagit.

Suzanne Isberg, 2022-11-16 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 17 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd