Hoppa till innehåll på sidan

Skydd för konsumenters kollektiva intressen - genomförande av EU:s grupptalandirektiv

SOU 2022:42

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY:s synpunkter rör bland annat nedanstående punkter:

  • Det behövs förtydliganden i 19 och 23 §§ i den föreslagna lagen
  • Det behövs förtydliganden av vilka korrigerande befogenheter i dataskyddsförordningen som får användas enligt bland annat kreditupplysningslagen
  • Hur förhåller sig rätten att ansöka om förbudsföreläggande i 23 § till artikel 80.2 i dataskyddsförordningen?
  • Hur förhåller sig en ansökan om förbudstalan till reglerna om gränsöverskridande behandling och OSS-mekanismen i dataskyddsförordningen?

Ta del av hela IMY:s remissyttrande i pdf:en nedan.

Skydd för konsumenters kollektiva intressen - genomförande av EU:s grupptalandirektiv

26 oktober 2022

SOU 2022:42

Pdf, 111 kB

Läs dokumentet (pdf, 111 kB)

Senast uppdaterad: 27 oktober 2022
Sidans etiketter Dataskydd