Hoppa till innehåll på sidan

Skyldighet att lämna uppgifter till Transportstyrelsen om sanktions­avgifter som avser överträdelser av djurtransport­förordningen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inga synpunkter mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nina Hellgren.

Linn Sandmark, 2022-06-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd