Hoppa till innehåll på sidan

Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor

DS 2023:18

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Philippa Johanssen-Fritzin.

Catharina Fernquist, 2023-12-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 11 december 2023
Sidans etiketter Dataskydd