Hoppa till innehåll på sidan

Stärkt rätt till personlig assistans

SOU 2021:37

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

När det gäller behandling av personuppgifter är det viktigt att verksamhetsutövare har kontroll över vilken typ av verksamhet man bedriver när olika arbetsuppgifter utförs. Det beror på att behandling av personuppgifter i verksamhet inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten regleras av olika regelverk som kompletterar dataskyddsförordningen. Dessa regelverk är i huvudsak patientdatalagen (2008:355) respektive lagen (2001:454) och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Mot bakgrund av beskrivningarna på s. 91 ff och 119 ff bör frågan om tillämpliga regelverk för behandling av personuppgifter klarläggas i det fortsatta beredningsarbetet.

Suzanne Isberg, 2021-06-30 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022