Hoppa till innehåll på sidan

Staten och betalningarna

SOU 2023:16

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

I betänkandet föreslås att Finansinspektionen och IMY ska åläggas en skyldighet att samråda kring frågor som rör skydd av enskildas personuppgifter inom det finansiella området.

IMY instämmer i utredningens bedömning att det finns behov av samverkan mellan Finansinspektionen och IMY när det gäller hur enskildas personuppgifter hanteras inom den finansiella sektorn. IMY anser däremot inte att det är lämpligt att skriva in en sådan skyldighet i IMY:s instruktion. Att IMY är skyldig att samarbeta med andra myndigheter, inklusive Finansinspektionen, när så behövs är något som redan gäller enligt regleringen för myndighetens arbete, 8 § förvaltningslagen och 6 § andra stycket myndighetsförordningen. IMY bedömer således inte att det vare sig finns behov av eller är lämpligt att särskilt reglera samverkan med Finansinspektionen i IMY:s instruktion.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av seniora juristen Ulrika Harnesk.

Linn Sandmark, 2023-10-30 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd